ЈНМВУ Одржавање опреме за домаћинство и угоститељство

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140 OБЉАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ за јавну...

ЈНМВД – Лекови и медицински потрошни материјал, по партијама, број 1.6/2020-890

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140 ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА у поступку јавне набавке...
Постељина

Обавештење о обустави поступка ЈНМВД Постељине и душека, партија 1. Постељина

- Обавештење о обустави поступка за ЈНМВ Постељине и душека, партија 1. Постељина, Документ можете преузети овде;

ЈНМВУ – Одржавање опреме за домаћинство и угоститељство, по партијама

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140 ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА у поступку јавне набавке...
javne nabavke

Измене и допуне Годишњег Плана јавних набавки, од дана 20. августа, за 2021. годину

У складу са новим Законом о јавним набавкама, објављујемо Измене и допуне Годишњег Плана јавних набавки за 2021. годину, од дана 09.08.2021. године

Најпопуларније вести

Основне информације