ЈНМВУ – одржавање опреме за домаћинство и угоститељство, партија 1 – услуге прегледа, контроле и одржавања електричне опреме

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

у поступку јавне набавке мале вредности услуга – ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА ДОМАЋИНСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО, ПАРТИЈА 1 – Услуге прегледа, контроле и одржавања електричне опреме, ред. бр. ЈНМВУ – 2.6/2018, дел. број 3090  од 12.07.2018. године, и позиву објављеном на Порталу јавних набавки дана  13.07.2018. године

  1. Позив
  2. Конкурсна документација

Одлуке о додели уговора:

  1. Одлука о додели уговора – ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА ДОМАЋИНСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО, ПАРТИЈА 1 – Услуге прегледа, контроле и одржавања електричне опреме

Обавештења о закљученим уговорима:

  1. Обавештење о закљученом уговору – ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА ДОМАЋИНСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО, ПАРТИЈА 1 – Услуге прегледа, контроле и одржавања електричне опреме

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here