Услуге

Геронтолошки центар Јагодина, као установа социјалне заштите за смештај одраслих и старијих лица обавља делатност утврђену Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана, пружајући услугу смештаја са медицинском негом корисника, као облик институционог збрињавања и услуге ванинституционалног збрињавања кроз рад Клуба пензинера Геронтолошког центра Јагодина.

 

 КЛУБ ПЕНЗИОНЕРА ГЦ ЈАГОДИНА

Организовани вид друштвене бриге о старим лицима подразумева институционални и ванинституционални облик заштите. Геронтолошки центар Јагодина спроводи ванинституционалну бригу о старим лицима радом Клуба пензионера, који је осмишљен на начин да својим активностима и садржајима рада, прилагођеним стању здравља, способностима и потребама које су типичне за старење, животне садржаје лоцира на једном месту, учини их приступачним и допринесе да самим чином старења лице не буде искључено из животних токова.

Мултифункционалност Клуба остварена је у реализацији клуба као места где се може ублажити или отклонити осећај усамљености, одбачености и алијенације од шире социјалне средине; места где здравствене сметње, скромне пензије, презаузетост деце, неприлагођеност темпу живота нису примарне; места где се особа може укључити када је чином пензионисања искључе из радно активног периода. Животни садржаји који су постали недоступни због редукованих социјалних контаката, могу се задовољити на једном месту, на начин који је у потпуности прилагођен способностима старијих особа.