Соматопед

Услуге соматопеда обухватају информисање, процену, планирање, саветодавно усмеравање, активацију, социо-едукативне активности, спровођење мера заштите корисника, праћење предузетих мера и рад са породицом.

Стручни рад соматопеда одвија се кроз форме индивидуалног стручног рада, тимског рада и рада у групи.

Индивидуални стручни рад обухвата рехабилитацију корисника са телесним оштећењима и у том смислу: обавља соматопедске процедуре опште делатности, соматопедске процедуре са подручја превентивне делатности, соматопедске процедуре с подручја дијагностичке делатности, соматопедске процедуре с подручја третмана и подручја функционалног оспособљавања.

Рехабилитација корисника обухвата лица са оштећењима нервног система, локомоторног апарата, хроничним болестима и оштећењима односно поремећајима психомоторике.

Соматопедске процедуре с подручја третмана обухватају примену стимулативних вежби за подстицање статомоторике, сензомоторике и говора; реедукационе вежбе, примену активних психомоторних вежби, вежби за диференцијацију способности шаке и прстију, увежбавање визуомоторне контроле, функционалне способности доњих екстремитета и трупа, вежби за координацију горњих и доњих екстремитета.

Тимски стручни рад обухвата рад у Стручном тиму.