Радна и окупациона терапија

Радно-окупациона терапија као скуп посебних физичких и психичких радних активности плански се, организовано и систематски изводе у ГЦ Јагодина под сталним и континуираним надзором радно-окупационих терапеута, и имају за циљ постизање позитивног утицаја на све аспекте личности корисника и чланова К луба ГЦ-а и њихових социјалних односа са средином у којој живе.

Пошто су садржаји радне и окупационе терапије разноврсни, конструктивни, а понекад и деликатни, као такви су погодни за ангажовање што већег броја корисника дома који располажу одређеним адекватним потенцијалом а мотивисани су да време проведу максимално испуњено и квалитетно.

Поред задовољавања детектованих потреба корисника, као сталног циља, постиже се очување, а у појединим случајевима и унапређење одређених моторичких карактеристика корисника услед узимања учешћа у радном третману што представља основ њихове рехабилитације у сваком погледу.

Организација садржаја радно-окупационог рада врши се кроз прављење месечног плана и распореда понуђених различитих облика и активности терапије, који су јасно видљиви и доступни су свим корисницима како би они имали јасан увид у њих и како би лакше узели учешће у што већем броју активности. Месечни план и распоред није фиксни и коначан, он представља оквир и базу и као такав се може променити и прилагодити новонасталим условима спровођења терапије уколико корисници дијалогом изразе жељу за променом или допуном планираних активности.

Садржаји радно-окупационе терапије се спроводе у просторијама намењеним и преуређеним за предвиђене активности, а у случају геријатриских корисника, у њиховим собама уз обавезно присуство радно-окупационих терапеута.

Организација радно-окупационих активности се спроводи кроз 3 главна начина рада и то:

 1. рад у секцијама
 2. рад у радионицама
 3. свакодневне радне и окупационе активности

Ови начини нису егзактно диференцирани, преплићу се и допуњују и као такви чине јединствену целину. У ГЦ Јагодина тренутно постоји више секција и радионица са већим бројем константно ангажованих корисника и то:

Секције:

 • хорска
 • фолклорна
 • литерална
 • рецитаторска
 • спортско-рекреативна домине
 • спортско рекреативна шах
 • спортско рекреативна пикадо
 • спортско рекреативна – риболов

секције се одржавају 2-3 пута недељно.

Радионице:

 • радионица израде ручних радова (плетење,хеклање,вез)
 • радионица израде украса и макета поводом одређених празника
 • радионица узгајања и обраде биља, поврћа и зелених површина
 • радионице ,,кретаивне старости“
 • радионица резбарских радова
 • радионица плетења корпи и украса од прућа

радионице се одржавају 2-3 пута недељно.

 

Свакодневне радно-окупационе активности:

–        рад на одржавању круга око Установе ( одржавање дворишта)

–        рад на ситнијим мајсторским поправкама

–        курирско-хигијенски рад