Цена

Цену услугe смештаја у Геронтолошком центру Јагодина одређује Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

У цену смештаја урачунат је смештај, исхрана, услуге социјалног рада, психолошке подршке, соматопедске услуге, услуге породичне психотерапије, примарне здравствене заштите и неге, услуге физикалне терапије, правна помоћ, услуге радно-окупационе терапије, одржавање хигијене простора и личне гардеробе и услуге фризера.

Цена смештаја разликује се у зависности од квалитета смештаја и обима услуга које се пружају кориснику, тако да је:

за независне кориснике у двокреветној  соби  –26.860,00 динара;

за независне кориснике у двокреветној гарсоњери  –  36.261,00 динара;

за полузависне кориснике у једнокреветној соби – 32.686,00 динара;

за полузависне кориснике у вишекреветној  соби –  27.238,00 динара;

за зависне кориснике у вишекреветној соби – 33.314,00 динара;

за зависне кориснике у једнокреветној соби- 39.977,00 динара

Независни корисници су особе које самостално обављају активности дневног живота.

Полузависни корисници су особе којима је потребна помоћ у задовољавању основних потреба, првенствено помоћ при одржавању личне хигијене, исхрани, као и стални здравствени надзор.

Зависни корисници су особе којима је потребна стална здравствена нега и интензивна помоћ при задовољењу основних потреба.

На цену смештаја додаје се износ месечног џепарца, који је по Закону о социјлној заштити обавезан да се уплаћује. Износ џепарца за лица која која учествују сопственим проходима у смештају или приходима своје породице износе 5,5% од просечне зараде остварене по запосленом у претходном месецу, а за лица без прихода џепарац износи до 3,5% од горе наведеног просека. Џепарац се исплаћује кориснику смештаја једном месечно.