Здравствена заштита и нега корисника

У Геронтолошком центру Јагодина обавља се делатност примарне здравствене заштите, која је свеобухватна и доступна свим корисницима. Здравствена заштита обавља се на сва три нивоа превенције: примарна, секундарна и терцијарна.

Здравствене мере примарне превенције спроводе се путем индивидуалног здравствено васпитног рада и предавања за кориснике и мерама биолошке превенције (лична и хигијена простора, адекватна исхрана и друго).

Здравствене мере секундарне превенције спроводе се путем систематских прегледа, циљаних превентивних прегледа, превентивне методе (контрола крвног притиска, гликемије у крви, рана детекција здравствених поремећаја и др.), превенцијом интрахоспиталних инфекција, и спровођењем правовремених дијагностичких и терапијских процедура у сарадњи са здравственим установама.

Здравствене мере терцијарне превенције усмерене су тешко покретним и функционално онеспособљеним корисницима (превенција декубита, хипостатске пнеумоније, контрактура и др.)

Услуге здравствене заштите обухватају широк дијапазон медицинско-техничких интервенција, са 24 часовним дежурством медицинских сестара-техничара уз услуге опште неге.

За кориснике који су зависни од туђе неге и помоћи организована је нега 24 часа дневно коју обављају неговатељи.

Нега подразумева помоћ при обављању активности дневног живота. Обухвата подизање непокретних корисника, умивање, одржавање хигијене усне дупље, облачење, пресвлачење, храњење, појење, купање и прање косе, чешљање, хигијену ноктију и шетњу корисника у инвалидским колицима.

Бријање и шишање корисника обавља берберин у берберници и собама корисника.

Одржавање хигијене простора и рубља обавља се у оквиру службе збрињавања.