Породични психотерапеут

Услуге породичног психотерапеута припадају домену специјализованих стручних послова.

У Геронтолошком центру Јагодина реде два лиценцирана породична психотерапеута.

Породични психотерапеут обавља индивидуални рад са корисницима, рад у малим групама ( рад у кругу породице) и рад у великој групи , односно индивидуалну, породичну психотерапију.

Системском породичном психотерапијом породични психотерапеут тежи максимално могућем отклањању ризичних фактора за стварање породичне дисфункционалности, раном откривању поремећених породичних интеракција и откривању трансгенерацијских репетиција дисфункционалног понашања.

Системском породичном психотерапијом породични психотерапеут тежи помоћи породици да на функционалан начин превазиђу стрес у фази суочења са дијагнозом инвалидитета члана породице или дужег процеса рехабилитације, проналажењу сопствених здравих снага у оквиру породице, у циљу стварања партнерског односа у процесу рехабилитације кроз концепт резилијентности и разбијању предрасуда о психотерапији и психотерапијском саветовању као модалитету психолошке помоћи.