Геронтолошки центар Јагодина

је установа социјалне заштите за смештај одраслих и старијих лица, чији је оснивач Република Србија.

Наша Мисија - ГЦ Јагодина

Пружити квалитетну услугу сваком нашем кориснику. Оцену нашег рада дајете ви наши драги корисници. Сваки ваш изазов је и наш изазов.  Свака ваша победа је и наша победа. Златно доба свог живота проведите са нама.
Геронтолошки центар Јагодина

Наше Вредности

су жеља за сталним усавршавањем и напредовање у знању, на добробит наших корисника. У предходном периоду смо постали наставно – научна база Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију из Београда и Високој медицинској школи из Ћуприје.

Сарадња

Отворени смо за сарадњу са свим организацијама и појединцима који нам могу помоћи да наши корисници имају квалитетније садржаје. Треба истаћи манифестацију Етно трпеза која се традиционално одржава у Геронтолошком Центру Јагодина и окупља велики број институционалних и ванинституционалних корисника услуга социјалне заштите као и учесника из целе Србије

Службе ГЦ Јагодина

Своју делатност Геронтолошки центар Јагодина остварује посредством 6 служби , и то:

  • Службе социјалног рада,
  • Службе за здравствену заштиту и негу,
  • Службе збрињавања,
  • Службе правних послова и управљања људским ресурсима,
  • Службе рачуноводствених и финансијских послова и
  • Службе заједничких послова.

Тренутна попуњеност капацитета

Одељење Д1 100%
Одељење Д2 100%
Одељење Г2 100%
Одељење Г3 100%
Одељење Г4 100%
Одељење Г5 100%
Одељење Г6 100%