javne nabavke

Измене и допуне Годишњег Плана јавних набавки, од дана 20. августа, за 2021. годину

У складу са новим Законом о јавним набавкама, објављујемо Измене и допуне Годишњег Плана јавних набавки за 2021. годину, од дана 09.08.2021. године
javne nabavke

Измене и допуне Годишњег Плана јавних набавки, од дана 09. августа, за 2021. годину

У складу са новим Законом о јавним набавкама, објављујемо Измене и допуне Годишњег Плана јавних набавки за 2021. годину, од дана 09.08.2021. године Преузмите: Измене и...
javne nabavke

Измене и допуне Годишњег Плана јавних набавки за 2021. годину

У складу са новим Законом о јавним набавкама, објављујемо Измене и допуне Годишњег Плана јавних набавки за 2021. годину Преузмите: Измене и допуне Годишњег Плана јавних...

План јавних набавки за 2021. годину

У складу са новим Законом о јавним набавкама, овде можете видети План јавних набавки за 2021. годину Геронтолошког центра у Јагодини Преузмите: План јавних набавки за...

ЈНМВД – Лекови и медицински потрошни материјал, по партијама, број 1.7/2020-2810

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140 ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА у поступку јавне набавке...

Најпопуларније вести

Основне информације