ЈНМВУ – Услуге осигурања од незгоде и од штете или губитка – бр. 2.1./2020

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140 ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА у поступку јавне набавке...

Обавештење о закључењу уговора за ЈНМВД, Постељине и душека, партија 1. Постељина

Обавештење о закључењу уговора за Јавну набавку мале вредности добара, Постељина и душеци, партија 1. Постељина. Обавештење можете преузети овде

ЈНМВД – ГОРИВА И УЉА, ПАРТИЈА 2 – УЉА И ...

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140 ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА...

Годишњи план јавних набавки за 2023. годину

У складу са новим Законом о јавним набавкама, објављујемо Годишњи план јавних набавки за 2023. годину, донет дана 19.01.2023. године, и објављен на Порталу...

НОВА ЈНМВД – Материјал за одржавање хигијене, по партијама

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140 ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА у поступку јавне набавке...

Најпопуларније вести

Основне информације