лекови и медицински материјал - Геронтолошки центар Јагодина

ЈНМВД – Лекови и медицински потрошни материјал по партијама

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140 ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА у поступку јавне набавке...

JНУ – Услуге одржавања рачунара- Партија 3 – услуге одржавања софтвера за архивски и...

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140 OБЈАВЉУЈЕ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ...

ЈНМВУ – одржавање опреме за домаћинство и угоститељство, партија 1 – услуге прегледа, контроле...

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140 ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА у поступку јавне набавке...

План јавних набавки за 2022. годину

У складу са новим Законом о јавним набавкама, објављујемо План јавних набавки за 2021. годину, донет дана 05.01.2022. године, објављен на Порталу јавних набавки...
СОС сигнализација

ЈНМВР – Јавна набавкa радова на проширењу СОС сигнализације  у собама  корисника

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140 ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА у поступку јавне набавке...

Најпопуларније вести

Основне информације