Позив за подношење понуда за јнмвд Постељине и душека, партија 1. Постељина

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара, по партијама- ПОСТЕЉИНА И ДУШЕЦИ, ПАРТИЈА 1. ПОСТЕЉИНА, ЈНМВД број 1.18./2016, број: 2343 од 07.06.2016. године и јавном позиву објављеном на Порталу јавних набавки дана 08.06.2016. године.

Прилог:

  1. Позив
  2. Конкурсна документација

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here