Процедура о организовању посета корисницима на смештају до стварања повољне епидемиолошке ситуације

На основу Инструкције број: 500-00-00023/2/2020-09 од 09.06.2020. године Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања којом се уређује поступак организовања посета корисницима на...

Процедура о пријему и поступању са стварима које корисници ГЦ Јагодина добијају од стране...

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ЈАГОДИНА Број: 2113 Датум : 08.05.2020. године На основу чл. 19. Закона о јавним службама и чл. 49. Статута Установе, извршавајући Инструкцију број: 110-00-152/2020-19 од...

Одлука Владе Републике Србије о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу

''Службени гласник РС'' број 23/20 од 10 марта 2020. године На основу члана 6. став 1. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник...

Најпопуларније вести

Основне информације