Услуге правника

У оквиру Службе правних послова и управљања људским ресурсима ради правник који, у циљу задовољења потреба корисника, корисницима на смештају, пружа услуге интервенције и посредовања код државних органа и јавних служби:

– ради остваривања права на државњанство избеглим и расељеним лицима;

-избеглим и расељеним лицима пружа стручне услуге у поступку регулисања њихових статусних и грађанских права пред државним органима и организацијама Републике Србије;

– ради остваривања права из области социјалне и породичноправне заштите;

– ради остваривања права из области пензијско-инвалидског и здравственог осигурања;

– ради остваривања права из области борачке заштите;

– по налогу Стручног тима општи са упутним органима, центрима за социјални рад, по питању заштите имовине и општих интереса корисника;

– по потреби остварује комуникацију са сродницима корисника, упутним органима, државним органима и организацијам, јавним службама и организацијама социјалног осигурања;

-ради на праћењу, тумачењу и примени законских и других прописа;