Процедура о начину поступања корисника и установе приликом краткотрајних излазака из установе без ноћења или са ноћењем приликом посете породици

0

На основу чл. 19. Закона о јавним спужбама, чл. 49. Статута Геронтолошког центра Јагодина, а у складу са Препоруком Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектора за социјалну заштиту, број: 560-00-128/2021 од 09.04.2021. године, вд директора Геронтолошког центра Јагодина дана 16.04.2021. године доноси следећу

ПРОЦЕДУРУ О НАЧИНУ ПОСТУПАЊА КОРИСНИКА И УСТАНОВЕ ПРИЛИКОМ КРАТКОТРАЈНИХ ИЗЛАЗАКА ИЗ УСТАНОВЕ БЕЗ НОЋЕЊА ИЛИ СА НОЋЕЊЕМ ПРИЛИКОМ ПОСЕТЕ ПОРОДИЦИ

I – Услови које је неопходно испунити како би се добила дозвола за излазак и Установе из одлазак у посету породици

Чл.1

Да у установи, код корисника и запослених у последњих 14 дана, нема потврђених случајева COVID – 19;

Чл.2

Корисник коме се дозвољава излазак из установе и посета породици да је комплетно вакцинисан (са две дозе), и да је од последње дозе прошло најмање 14 дана; што потврђује лекар Установе електронским путем Служби социјалног рада одговором на писани е-упит.

Чл.З

Да је корисник коме се дозвољава излазак из установе и посета породици прележао COVID – 19 инфекцију и није прошло више од три месеца од почетка болести; што потврђује лекар Установе електронским путем Служби социјалног рада одговором на писани е-упит .

Чл.4

• У случају избијања епидемије COVID – 19 у установи одлазак у посету породици се укида како би се заштитили корисници и запослени ( осим у изузетним околностима као што су посете блиским особама које су на самрти уз обавезну сагласносг лекара Установе;

Чл. 5

Строго поштовање превентивних мера прописаних у даљем тексту;

II – Мере превенције приликом одласка у посету породици корисника Установе (излазак са ноћењем)

Чл.б

Да би кориснику била одобрена посета породици (излазак са ноћењем) потребно је да се корисник или чланови његове породице обрате писаним захтевом Служби социјалног рада Установе, минимум 14 дана пре планираног изласка, како би добили информације о прописаним условима и организацији посете породици.

О свакој посети породици се води посебна писана евиденција у облику посебне свеске „свеска изласка/посете породици“ чији су саставни део: писани захтев за посету породици(корисника/члана породице), изјава о планираној посети породици (корисника/члана породице), изјава корисника/члана породице да је упознат са препорученим и наложеним мерама заштите од COVID – 19 инфекције, да нема симптоме инфекције и да нема наложену меру изолације, изјава по повратку у

Установу да нема симптоме COVID – 19 инфекције, да није био у контакту са зараженим особама као и да члановима породице није наложена мера изолације.

Евиденцију о посети породици воде запослени у социјалној служби, а размену информација спроводе на свакодневним јутарњим састанцима Стручног тима што се документује записником са Стручног тима.

Чл.7

Пре одобрења посете породици запослени у социјалној / здравственој служби треба да обаве разговор са корисником и члановима породице. Тема тог разговора мора да се односи на ризике од заражавања COVID – 19 којим корисник може бити изложен, о начину ублажавања тих ризика, о броју чланова породице, о месту и условима живљења породице, о начину превоза корисника, о психофизичким способностима корисника, као и о његовој способности и вољи да се придржава противепидемијских мера; Сваком кориснику/члану породице ће бити уручен лифлет о обавезном и препорученом понашању током изласка из Установе.

Чл.8

Чланови породице са којима ће корисник боравити достављају писану изјаву да нису у изолацији услед потврђене COVID – 19 инфекције, немају симптоме и знаке које могу указивати на COVID – 19 инфекцију и нису били у контакту са зараженом особом и не налазе се у карантину;

Чл.9

За одпазак у посету породици препоручује се кориснику / члану породице да не користи јавни превоз већ лични (породични ) аутомобил или такси превоз;

Чл. 10

Корисник је дужан да ризик од инфекције COVID – 19 сведе на минимум што подразумева боравак у најужој породици, боравак што више на отвореном, да избегава градски превоз и гужве, да не организује прославе и дружења;

Чл.11.

Током посете породици корисник је дужан да строго поштује све епидемиолошке мере: одржава физичку дистанцу од најмање 2 метра, редовно пере и дезинфикује руке, носи маску, проветрава просторију у којој се налази, спава и одмара у засебној соби, редовно чисти и дезинфикује купатило, браве, славине и друге предмете који се често додирују, избегава дељење хране и пића током трајања посете, избегава грљење и присне контакте;

Чл.12.

Приликом повратка из посете породици корисник потписује изјаву о томе да нема симптоме КОВИД – 19 инфекције и да није био у контакту с особом која болује од COVID – 19 инфекције, као и да чланови породице са којима је корисник имао контакт нису у изолацији/карантину;

Чл.13.

Уколико током посете породици кориснику буде одређена мера изолације или карантина корисник/члан породице обавештава Установу и остаје код породице, а повратак у установу је могућ тек након завршетка изречене мере;

Чл.14.

Приликом повратка из посете породици не врши се рутинско PCR тестирање нити се одређује мера самоизолације кориснику, који је комплетно вакцинисан (са две дозе вакцине) и од последње дозе је прошло најмање 14 дана, као ни кориснику који је прележао COVID – 19 инфекцију уназад три месеца;

Чл.15.

Мера самоизолације/изолације приликом повратка из посете породици се одређује кориснику који је имао контакт са потврђеним случајем COVID – 19 или уколико развије

симптоме и знаке COVID – 19 инфекције без обзира на вакцинални статус или историју предходно прележане инфекције;

III- Мере превенције приликом изласка из дома за стара лица без ноћења (дневни излазак)

Чл.16.

Кориснику се може у оправданом случају одобрити дневни излазак уз најаву од минимално 24 часа пре термина жељеног изласка. Пре одобрења дневног изласка кориснику потребно је да корисник од стране особља Установе, добије информације о прописаним условима и противепидемијским мерама којих се мора придржавати приликом боравка ван Установе (лифлет).

О сваком изласку корисника из Установе, води се посебна писана евиденција о времену изласка, дужини боравка ван Установе, о месту које корисник намерава да посети.

Евиденцију о дневном изласку воде запослени у социјалној служби, а викендом и празником запослени у здравственој служби.

Чл.17.

Корисника посаветовати да избегава одпазак на места где се окупља велики број људи, да излазак из установе и посету одабраним објектима (одпазак код фризера, продавнице, угоститељске објекте и слично) планира у време када су најмање гужве. Увек када је могуће заказати или договорити посету таквим местима/објектима;

Чл.18.

Кориснику препоручити боравак на отвореном простору, уколико то временски услови дозвољавају, боравак у добро проветреним просторијама, да избегавају јавни превоз, да користе лични аутомобил или такси;

Чл.19.

Током изласка из установе корисник мора да се придржава свих протиепидемијских мера: носи заштитну маску што веће заштитне моћи коју је потребно чешће мењати, одржавати физичку дистанцу од најмање два метра од других особа и водити рачуна о редовној дезинфекцији руку (употреба средсгава на бази 70% алкохола за дезинфекцију руку).

Чл.20.

. По повратку у усганову обавезно опрати и дезинфиковати руке, пресвући и опрати сву одећу, опрати или дезинфиковати унете предмете и намирнице.

Чл.21.

Саставни део Процедуре чине обрасци горе поменутих изјава и захтева.

Чл.22.

Процедура ступа на снагу даном доношења.

в.д. директор
Милан Стојановић

Преузми:

Процедура о начину поступања корисника и установе приликом краткотрајних излазака из установе без ноћења или са ноћењем приликом посете породици

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here