ЈНД у отвореном поступку – Намирнице за припремање хране, по партијама

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

у поступку јавне набавке добара у отвореном поступку – НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ, ПО ПАРТИЈАМА, ред. бр. ЈНД – 1.6./2017 дел. бр. 1404 од 24.03.2017.године –  за коју је јавни позив објављен на Порталу јавних набавки дана 31. 03. 2017. године.

 1. Позив
 2. Конкурсна документација
 3. – 22.04.2017.год –  Појашњење конкурсне документације за партију ​2. Воће и поврће бр. 1913               
 4. Ново 28.04.2017.год.Појашњење конкурсне документације бр. 2018
 5. Ново 28.04.2017.год.Обавештење о продужењу рока  за подношење понуда
 6. Ново 28.04.2017.год.Измена конкурсне документације бр. 2027

Одлуке о додели уговора:

 1. Одлука о додели уговора за Партију 1. – Јаја
 2. Одлука о додели уговора за Партију 2. – Воће и поврће
 3. Одлука о додели уговора за Партију 3. – Пилеће месо
 4. Одлука о додели уговора за Партију 4. – Јунетина, свињетина и месне прерађевине
 5. Одлука о додели уговора за Партију 5. – Припремљена и конзервисана риба
 6. Одлука о додели уговора за Партију 6. – Смрзнуто воће и поврће
 7. Одлука о додели уговора за Партију 7. – Млеко
 8. Одлука о додели уговора за Партију 8. – Кукурузно брашно
 9. Одлука о додели уговора за Партију 9. – Хлеб
 10. Одлука о додели уговора за Партију 10. – Колонијал (роба широке потрошње)
 11. Одлука о додели уговора за Партију 11. – Мед

Обавештења о закљученим уговорима:

 1. Обавештење о закљученом уговору за Партију 1. – Јаја
 2. Обавештење о закљученом уговору за Партију 2. – Воће и поврће
 3. Обавештење о закљученом уговору за Партију 3. – Пилеће месо
 4. Обавештење о закљученом уговору за Партију 4. – Јунетина, свињетина и месне прерађевине
 5. Обавештење о закљученом уговору за Партију 5. – Припремљена и конзервисана риба
 6. Обавештење о закљученом уговору за Партију 6. – Смрзнуто воће и поврће
 7. Обавештење о закљученом уговору за Партију 7. – Млеко
 8. Обавештење о закљученом уговору за Партију 8. – Кукурузно брашно
 9. Обавештење о закљученом уговору за Партију 9. – Хлеб
 10. Обавештење о закљученом уговору за Партију 10. – Колонијал (роба широке потрошње)
 11. Обавештење о закљученом уговору за Партију 11. – Мед

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here