ЈНМВУ – Услуге осигурања од незгоде и од штете или губитка

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

у поступку јавне набавке мале вредности услуга – УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ОД НЕЗГОДЕ И ОД ШТЕТЕ ИЛИ ГУБИТКА, на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке дел. број 859 од 28.02.2017. године и Одлуке о измени одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 1001 од 06.03.2017. године

  1. Позив
  2. Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора:

  1. Одлука о додели уговора, бр. 1558

Обавештење о закљученом уговору:

  1. Обавештење о закљученом уговору

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here