ЈНМВД – Материјал за одржавање хигијене, по партијама, број 1.4/2020-221

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

у поступку јавне набавке мале вредности добара – МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ, ПО ПАРТИЈАМА, Партија 1 – Производи за чишћење, Партија 2 – Остали материјал за одржавање хигијене, Партија 3 – Инвентар за одржавање хигијене, ред. бр. ЈНМВД – 1.4/2020, под дел. бр. 221 од 20.01.2020. године –  за коју је јавни позив објављен на Порталу јавних набавки дана 22.01.2020. године.

  1. Позив
  2. Конкурсна документација
  3. НОВО- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  4. НОВО- Измена конкурсне документације за подношење понуда

Одлуке:

  1. Одлука о додели уговора, партија 1 – производи за чишћење, бр. 853 од дана 21.02.2020. године;
  2. Одлука о додели уговора, партија 2 – остали материјал за одржавање хигијене, бр. 854 од дана 21.02.2020. године;
  3. Одлука о додели уговора, партија 3 – инвентар за одржавање хигијене, бр. 855 од дана 21.02.2020. године.

Обавештења:

  1. Обавештење о закљученом уговору – Партија 1 – производи за чишћење, бр. 853 од дана 21.02.2020. године;
  2. Обавештење о закљученом уговору – Партија 2 – остали материјал за одржавање хигијене;
  3. Обавештење о закљученом уговору – Партија 3 – инвентар за одржавање хигијене.

 

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here