JНУ – Услуге одржавања рачунара, по партијама – 2020. год. – бр. 2.2/2020-578

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

OБЈАВЉУЈЕ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке услуга, Услуге одржавања рачунара, преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, по одлуци наручиоца бр. 2.2/2020, дел. број 578 од 07.02.2020. године.

По партијама:

 1. УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА – СЛУСИСА – Slusisa;
 2. УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА – ФИПОСОФТА – Fiposofta;
 3. УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА ЗА АРХИВСКИ И ЕЛЕКТРОНСКИ ДЕЛОВОДНИК;
 4. УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА ЗА ОБРАЧУН ЗАРАДА „IIM ZARADE“

Документација:

 1.     Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
 2.     Конкурсна документација

Одлуке:

 1. Одлука о додели уговора, партија 1. услуге одржавања софтвера – Slusisa, бр. 946 од 25.02.2020. године;
 2. Одлука о додели уговора, партија 2. услуге одржавања софтвера – Fiposofta, бр. 947 од 25.02.2020. године;
 3. Одлука о обустави поступка, партија 3. услуге одржавања софтвера за архивски и електронски деловодник, бр. 948 од 25.02.2020. године;
 4. Одлука о додели уговора, партија 4. услуге одржавања софтвера за обрачун зарада ИИМ Зараде, бр. 949 од 25.02.2020. године.

Обавештења:

 1. Обавештење о обустави поступка, партија 3. услуге одржавања софтвера за архивски и електронски деловодник,
 2. Обавештење о закљученом уговору, партија 1. услуге одржавања софтвера – Слусиса (Slusisa);
 3. Обавештење о закљученом уговору, партија 4. услуге одржавања софтвера за обрачун зарада ИИМ Зараде.

 

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here