ЈНМВД – Лекови и медицински потрошни материјал, по партијама, број 1.3/2020-163

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

у поступку јавне набавке мале вредности добара – Лекови и медицински потрошни материјал, по партијама, Партија 1. Лекови, Партија 2. Галенски препарати, Партија 3. Медицински (санитетски) потрошни материјал, Партија 4. Пелене, ред. бр. ЈНМВД – 1.3/2020, по одлуци директора наручиоца од дана 15.01.2020. године, заведеној под дел. бр. 163 од 15.01.2020. године –  за коју је јавни позив објављен на Порталу јавних набавки дана 22.01.2020. године.

 1. Позив
 2. Конкурсна документација
 3. Одговор на питање заинтересованог лица – 27.01.2020.

Одлуке о обустави поступка и додели уговора:

 1. Одлука о обустави поступка, партија 1 – лекови, бр. 626;
 2. Одлука о обустави поступка, партија 2 – галенски препарати, бр. 627;
 3. Одлука о додели уговора, партија 3 – медицински (санитетски) потрошни материјал, бр. 628;
 4. Одлука о додели уговора, партија 4 – пелене, бр. 629.

Обавештења:

 1. Обавештење о обустави поступка, партија 1 – лекови
 2. Обавештење о обустави поступка, партија 2 – галенски препарати
 3. Обавештење о закљученом уговору, партија 3 – медицински (санитетски) потрошни материјал
 4. Обавештење о закљученом уговору, партија 4 – пелене

 

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here