Јавна набавка мале вредности добара – ГОРИВА, ред. бр. ЈНМВД – 1.2/2020-162

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

у поступку јавне набавке мале вредности добара – ГОРИВА, ред. бр. ЈНМВД – 1.2/2020, на основу одлуке дел. бр. 162 од 15.01.2020. године –  ГОРИВА, за коју је јавни позив објављен на Порталу јавних набавки дана 22.01.2020. године.

  1. Позив
  2. Конкурсна документација

Одлуке о додели уговора:

  1. Одлука о додели Уговора број 561 од 06.02.2020. године

Обавештења:

  1. Обавештење о закљученом уговору – горива

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here