ЈНД – електричне енергије у отвореном поступку

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

у отвореном поступку за јавну набавку добара- електричне енергије ЈНД бр. 1.1/2018, по Одлуци о покретању отвореног поступка јавне набавке добара број 514 од 07.02.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку, број 522  од 07.02.2018. године.

  1. Позив
  2. Конкурсна документација

Одлуке о додели уговора:

  1. Одлука о додели уговора, бр. 1623 од 13.04.2018. године.

Обавештења о закљученим уговорима:

  1. Обавештење о закљученом уговору

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here