ЈНД – Набавка електричне енергије

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

у поступку јавне набавке добара, ред. бр. ЈНД у отвореном поступку – 1.1/2017, дел. бр. 22 од 11.01.2017.године, НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ.

  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документацију за предметну набавку

Одлука о додели уговора:

  1. Одлука о додели уговора у оквиру јавне набавке добара -​ Електрична енергија

Oбавештење о закљученом уговору:

Oбавештење о закљученом уговору

 

 

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here