ЈНМВД – Материјал за одржавање хигијене, по партијама

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

у поступку јавне набавке мале вредности добара – МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ, ПО ПАРТИЈАМА, ред. бр. ЈНМВД – 1.4/2018 дел. бр. 372 од 26.01.2018.године –  за коју је јавни позив објављен на Порталу јавних набавки дана 08.02.2018. године.

  1. Позив
  2. Конкурсна документација
  3. Појашњење конкурсне документације – 09.02.2018. год.

Одлуке о додели уговора:

  1. Одлука о додели уговора, партија 1 – производи за чишћење, бр. 841;
  2. Одлука о додели уговора, партија 2 – остали материјал за одржавање хигијене, бр. 842;
  3. Одлука о додели уговора, ​п​артија 3 – ​и​нвентар за одржавање хигијене, бр. ​843​.

Oбавештења о закљученим уговорима:

  1. Oбавештење о закљученом уговору за партију 1 – производи за чишћење
  2. Oбавештење о закљученом уговору за партију 2 – остали материјал за одржавање хигијене
  3. Oбавештење о закљученом уговору за ​п​артију 3 – ​и​нвентар за одржавање хигијене

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here