ЈНМВД – Лекови и медицински потрошни материјал по партијама

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

у поступку јавне набавке мале вредности добара – ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, ПО ПАРТИЈАМА, ред. бр. ЈНМВД – 1.3./2018 дел. бр. 370 од 26.01.2018.године –  за коју је јавни позив објављен на Порталу јавних набавки дана 06. 02. 2018. године.

  1. Позив
  2. Конкурсна документација
  3. Појашњење конкурсне документације – 09.02.2018. год.
  4. Измена конкурсне документације – 09.02.2018. год.
  5. НОВО: Појашњење конкурсне документације бр. 630 – од 13.02.2018. год.
  6. НОВО: Обавештење о продужењу рока за предметну јавну набавку по партијама – од 13.02.2018. год.
  7. НОВО: Друга Измена конкурсне документације бр. 637 – од 13.02.2018. год.

Одлуке о додели уговора:

 1. Одлука о додели уговора, партија 1 – лекови, бр. 873;
 2. Одлука о додели уговора, партија 2 – галенски препарати, бр. 874;
 3. Одлука о додели уговора, партија 3 – медицински (санитетски) потрошни материјал, бр. 875;
 4. Одлука о додели уговора, партија 4 – пелене, бр. 876.

Oбавештења о закљученим уговорима:

 1. Oбавештење о закљученом уговору за партију 1 – лекови
 2. Oбавештење о закљученом уговору за партију 2 – галенски препарати
 3. Oбавештење о закљученом уговору за партију 4 – пелене
 4. Oбавештење о закљученом уговору за партију 3 – медицински (санитетски) потрошни материјал

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here