ЈНД у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда – Намирнице за припремање хране, по партијама

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

ОБЈАВЉУЈЕ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

у поступку јавне набавке добара у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда – НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ, ПО ПАРТИЈАМА, по одлуци наручиоца ред. бр. ЈНД – 1.8/2019, дел. бр. 1549 од 12.04.2019.године, и позиву упућеном понуђачима дана 15.04.2019. године.

 1. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, намирнице за припремање хране, по партијама;
 2. Конкурсну документацију за подношење понуда за јавну набавку добара у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, намирнице за припремање хране;

Одлуке о додели уговора:

 1. Одлука о додели уговора за: Партију 1 – Јаја
 2. Одлука о додели уговора за: Партију 3 – Пилеће месо
 3. Одлука о додели уговора за: Партију 4 – Јунетина, свињетина и месне прерађевине
 4. Одлука о додели уговора за: Партију 5 – Припремљена и конзервисана риба
 5. Одлука о додели уговора за: Партију 7 – Млеко и млечни производи
 6. Одлука о додели уговора за: Партију 9 – Хлеб
 7. Одлука о додели уговора за: Партију 10 – Колонијал (роба широке потрошње)

Обавештења о закљученим уговорима:

 1. Обавештење о закљученом уговору Намирнице за припремање хране – Партија 1 – Јаја
 2. Обавештење о закљученом уговору Намирнице за припремање хране – Партија 3 – Пилеће месо
 3. Обавештење о закљученом уговору Намирнице за припремање хране – Партија 4 – Јунетина, свињетина и месне прерађевине 
 4. Обавештење о закљученом уговору Намирнице за припремање хране – Партија 5 – Припремљена и конзервисана риба
 5. Обавештење о закљученом уговору Намирнице за припремање хране – Партија 7 – Млеко и млечни производи
 6. Обавештење о закљученом уговору Намирнице за припремање хране – Партија 9 – Хлеб
 7. Обавештење о закљученом уговору Намирнице за припремање хране – Партија 10 – Колонијал (роба широке потрошње)

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here