ЈНД у отвореном поступку – Намирнице за припремање хране, по партијама – 2019.год.

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

у поступку јавне набавке добара у отвореном поступку – НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ, ПО ПАРТИЈАМА, ред. бр. ЈНД – 1.5/2019, дел. бр. 1294 од 27.03.2019.године –  за коју је јавни позив објављен на Порталу јавних набавки дана 10. 04. 2019. године.

 1.     Позив, бр. 1511 од 10.04.2019. године
 2.     Конкурсна документација, бр. 1523 од 10.04.2019. године

Одлуке о додели уговора, измени уговора и обустави поступка:

 1. Одлука о додели уговора – Партија 1 – јаја, одлука бр. 2117 од 14.05.2019. године;
 2. Одлука о додели уговора – Партија 2 – воће и поврће, одлука бр. 2116 од 14.05.2019. године;
 3. Одлука о додели уговора – Партија 3 – пилеће месо, одлука бр. 2114 од 14.05.2019. године;
 4. Одлука о додели уговора – Партија 4 – јунетина, свињетина и месне прерађевине, одлука бр. 2115 од 14.05.2019. године;
 5. Одлука о измени уговора – Партија 4 – јунетина, свињетина и месне прерађевине
 6. Одлука о обустави поступка – Партија 5 – припремљена и конзервисана риба, одлука бр. 2113 од 14.05.2019. године;
 7. Одлука о додели уговора – Партија 6 – смрзнуто воће и поврће, одлука бр. 2118 од 14.05.2019. године;
 8. Одлука о додели уговора – Партија 7 – млеко и млечни производи, одлука бр. 2119 од 14.05.2019. године;
 9. Одлука о обустави поступка – Партија 8 – кукурузно брашно, одлука бр. 2120 од 14.05.2019. године.
 10. Одлука о додели уговора – Партија 9 – хлеб, одлука бр. 2122 од 14.05.2019. године;
 11. Одлука о обустави поступка – Партија 10 – колонијал (роба широке потрошње), одлука бр. 2121 од 14.05.2019. године;
 12. Одлука о додели уговора – Партија 11 – мед, одлука бр. 2123 од 14.05.2019. године.

ОБАВЕШТЕЊА:

 1. Обавештење о додели уговора – Партија 1 – јаја;
 2. Обавештење о додели уговора – Партија 2 – воће и поврће;
 3. Обавештење о додели уговора – Партија 3 – пилеће месо;
 4. Обавештење о додели уговора – Партија 4 – јунетина, свињетина и месне прерађевине;
 5. Обавештење о обустави поступка – Партија 5 – припремљена и конзервисана риба;
 6. Обавештење о додели уговора – Партија 6 – смрзнуто воће и поврће;
 7. Обавештење о додели уговора – Партија 7 – млеко и млечни производи;
 8. Обавештење о обустави поступка – Партија 8 – кукурузно брашно;
 9. Обавештење о додели уговора – Партија 9 – хлеб;
 10. Обавештење о обустави поступка – Партија 10 – колонијал (роба широке потрошње);
 11. Обавештење о додели уговора – Партија 11 – мед.

 

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here