JНУ – Услуге одржавања рачунара, по партијама – 2019. год.

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

OБЈАВЉУЈЕ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке услуга, Услуге одржавања рачунара, преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, по одлуци наручиоца бр. 2.2/2019, дел. број 1073 од 13.03.2019. године.

По партијама:

 1. УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА – СЛУСИСА – Slusisa;
 2. УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА – ФИПОСОФТА – Fiposofta;
 3. УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА ЗА АРХИВСКИ И ЕЛЕКТРОНСКИ ДЕЛОВОДНИК;
 4. УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА ЗА ОБРАЧУН ЗАРАДА „IIM ZARADE“

Документација:

 1.     Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
 2.     Конкурсна документација

Одлуке о додели уговора:

 1. Одлука о додели уговора – партија 1. услуге одржавања софтвера – Слусиса, одлука бр. 1387 од 01.04.2019;
 2. Одлука о додели уговора – партија 2. услуге одржавања софтвера – Фипософта, одлука бр. 1388 од 01.04.2019;
 3. Одлука о додели уговора – партија 3. услуге одржавања софтвера за архивски и електронски деловодник, одлука бр. 1389 од 01.04.2019;
 4. Одлука о додели уговора – партија 4. услуге одржавања софтвера за обрачун зарада ИИМ Зараде, одлука бр. 1390 од 01.04.2019.

Обавештења о закљученим уговорима:

 1. Обавештење о закљученом уговору – Партија 1. услуге одржавања софтвера – Слусиса;
 2. Обавештење о закљученом уговору – Партија 2. услуге одржавања софтвера – Фипософта;
 3. Обавештење о закљученом уговору – Партија 3.  услуге одржавања софтвера за архивски и електронски деловодник;
 4. Обавештење о закљученом уговору – Партија 4. услуге одржавања софтвера за обрачун зарада ИИМ Зараде.

 

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here