Oпрема за вешерај - Геронтолошки центар Јагодина

ЈНМВД – Опрема за вешерај

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140 ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА у поступку јавне набавке...
ЕКГ апарат - Геронтолошки центар Јагодина

ЈНМВД – Медицинске опреме, по партијама

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140 ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА у поступку јавне набавке...
Геронтолошки центар Јагодина - радови на санацији купатила

ЈНМВР на инвестиционом одржавању објеката – радова на санацији купатила

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140 ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА за подношење понуда у поступку Јавна...
Геронтолошки центар Јагодина - храна

ЈН добара у отвореном поступку, Намирнице за припремање хране

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140 ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА за подношење понуда у поступку јавне...
Геронтолошки центар Јагодина - постељина

Обавештење о закључењу уговора за ЈНМВД, Постељине и душека, партија 1. Постељина

Обавештење о закључењу уговора за Јавну набавку мале вредности добара, Постељина и душеци, партија 1. Постељина. Обавештење можете преузети овде

Најпопуларније вести

Основне информације