ЈНД у отвореном поступку – Намирнице за припремање хране, партија 2 – воће и поврће

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

у поступку јавне набавке добара у отвореном поступку – НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ, ПАРТИЈА 2 – ВОЋЕ И ПОВРЋЕ, ред. бр. ЈНД – 1.7/2018, дел. бр. 1801 од 24.04.2018.године –  за коју је јавни позив објављен на Порталу јавних набавки дана 24. 04. 2018. године.

  1. Позив
  2. Конкурсна документација

Одлуке о додели уговора:

  1. Одлука о додели уговора – партија 2 – воће и поврће, бр. 1.7/2018-1801, одлука бр. 2379 од 24.05.2018. године.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here