УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРА, ПАРТИЈА 3. УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА ЗА АРХИВСКИ И ЕЛЕКТРОНСКИ ДЕЛОВОДНИК

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда и конкурсну документацију за јавну набавку услуга:

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРА, ПАРТИЈА 3. УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА ЗА АРХИВСКИ И ЕЛЕКТРОНСКИ ДЕЛОВОДНИК.

  1. Конкурсна документација одржавање рачунара
  2. Обавештење о покретање поступка у преговарачком поступку одржавање рачунара

Одлуке о додели уговора:

  1. Одлука о додели уговора бр. 2006 – Услуге одржавања рачунара, партија 3. услуге одржавања софтвера за архивски и електронски деловодник

Обавештења о закљученим уговорима:

  1. Обавештење о закљученом уговору – Услуге одржавања рачунара, партија 3. услуге одржавања софтвера за архивски и електронски деловодник

 

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here