ЈНМВД – ГОРИВА И УЉА, ПАРТИЈА 2 – УЉА И МАЗИВА

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА- ГОРИВА  И  УЉА, ПАРТИЈА 2 – УЉА  И  МАЗИВА, редни број јавне набавке 1.8/2018, по одлуци директора наручиоца бр. 1848 од 26.04.2018. године и позиву објављеном на Порталу јавних набавки дана  30.04.2018.  године.

  1. Позив
  2. Конкурсна документација

Одлуке:

  1. Одлука о обустави поступка, бр. 2064.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here