ЈНД у отвореном поступку – Намирнице за припремање хране, по партијама

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

у поступку јавне набавке добара у отвореном поступку – НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ, ПО ПАРТИЈАМА, ред. бр. ЈНД – 1.5/2018, дел. бр. 1363 од 27.03.2018.године –  за коју је јавни позив објављен на Порталу јавних набавки дана 17. 04. 2018. године.

 1. Позив
 2. Конкурсна документација
 3. Појашњење конкурсне документације за партију 7 – Млеко и млечни производи
 4. Појашњење конкурсне документације за партију 7 – Млеко и млечни производи – 24.04.2018. год.
 5. Појашњење конкурсне документације за партију 2 – Воће и поврће од 07.05.2018. године.
 6. НОВО: Појашњење конкурсне документације за партију 10 – Колонијал (роба широке потрошње) од 10.05.2018. године.

Одлуке о додели уговора:

 1. Одлука о додели уговора – партија 1 – јаја, одлука бр. 2332 од 23.05.2018. године;
 2. Одлука о додели уговора – партија 2 – воће и поврће, одлука бр. 2361 од 24.05.2018. године;
 3. Одлука о додели уговора – партија 3 – пилеће месо, одлука бр. 2333 од 23.05.2018. године;
 4. Одлука о додели уговора – партија 4 – јунетина, свињетина и месне прерађевине, одлука бр. 2334 од 23.05.2018. године;
 5. Одлука о додели уговора – партија 5 – припремљена и конзервисана риба, одлука бр. 2335 од 23.05.2018. године;
 6. Одлука о додели уговора – партија 6 – смрзнуто воће и поврће, одлука бр. 2336 од 23.05.2018. године;
 7. Одлука о додели уговора – партија 7 – млеко и млечни производи, одлука бр. 2337 од 23.05.2018. године;
 8. Одлука о додели уговора – партија 8 – кукурузно брашно, одлука бр. 2338 од 23.05.2018. године;
 9. Одлука о додели уговора – партија 9 – хлеб, одлука бр. 2339 од 23.05.2018. године;
 10. Одлука о додели уговора – партија 10 – колонијал (роба широке потрошње), одлука бр. 2340 од 23.05.2018. године;
 11. Одлука о додели уговора – партија 11 – мед, одлука бр. 2341 од 23.05.2018. године.

Обавештења о додели уговора:

 1. Обавештење о додели уговора – партија 1 – јаја. године;
 2. Обавештење о додели уговора – партија 2 – воће и поврће;
 3. Обавештење о додели уговора – партија 3 – пилеће месо;
 4. Обавештење о додели уговора – партија 4 – јунетина, свињетина и месне прерађевине;
 5. Обавештење о додели уговора – партија 5 – припремљена и конзервисана риба;
 6. Обавештење о додели уговора – партија 6 – смрзнуто воће и поврће;
 7. Обавештење о додели уговора – партија 7 – млеко и млечни производи;
 8. Обавештење о додели уговора – партија 8 – кукурузно брашно;
 9. Обавештење о додели уговора – партија 9 – хлеб;
 10. Обавештење о додели уговора – партија 10 – колонијал (роба широке потрошње);
 11. Обавештење о додели уговора – партија 11 – мед.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here