УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРА, ПАРТИЈА 3. УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА ЗА АРХИВСКИ И ЕЛЕКТРОНСКИ ДЕЛОВОДНИК

0
kompjuterska oprema javne nabavke

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда и конкурсну документацију за јавну набавку услуга:

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРА, ПАРТИЈА 3. УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА ЗА АРХИВСКИ И ЕЛЕКТРОНСКИ ДЕЛОВОДНИК.

  1. Конкурсна документација одржавање рачунара
  2. Обавештење о покретање поступка у преговарачком поступку одржавање рачунара

Одлуке о додели уговора:

  1. Одлука о додели уговора бр. 2006 – Услуге одржавања рачунара, партија 3. услуге одржавања софтвера за архивски и електронски деловодник

Нема коментара

Постави одговор