ЈНМВД – Лекови и медицински потрошни материјал, по партијама

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

у поступку јавне набавке мале вредности добара – Лекови и медицински потрошни материјал, по партијама, Партија 1. Лекови, Партија 2. Галенски препарати, Партија 3. Медицински (санитетски) потрошни материјал, Партија 4. Пелене  , ред. бр. ЈНМВД – 1.3/2019, по одлуци директора наручиоца од дана 28.01.2019. године, заведеној под дел. бр. 3067 од 29.01.2018. године –  за коју је јавни позив објављен на Порталу јавних набавки дана 31.01.2019. године.

 1.     Позив
 2.     Конкурсна документација
 3. НОВО  05.02.2019.г. – Појашњење конкурсне документације

Одлуке о додели уговора:

 1. Одлука о додели уговора – Партија 1. Лекови
 2. – датум: 13.02.2019. год.

 3. Одлука о додели уговора – Партија 2. Галенски препарати
 4. – датум: 13.02.2019. год.

 5. Одлука о додели уговора – Партија 3. Медицински (санитетски) потрошни материјал
 6. – датум: 13.02.2019. год.

 7. Одлука о додели уговора – Партија 4. Пелене
 8. – датум: 13.02.2019. год.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × 1 =