Јавна набавка мале вредности добара – ГОРИВА, ред. бр. ЈНМВД – 1.2/2019

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

у поступку јавне набавке мале вредности добара – ГОРИВА, ред. бр. ЈНМВД – 1.2/2019, по одлуци директора наручиоца од дана 28.01.2019. године, заведеној под дел. бр. 306 од 29.01.2019. године –  за коју је јавни позив објављен на Порталу јавних набавки дана 29.01.2019. године.

  1.     Позив
  2.     Конкурсна документација
  3. Ново 04.02.2019.г. – Појашњење конкурсне документације
  4. Ново 04.02.2019.г. – Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  5. Ново 04.02.2019.г. – Измена конкурсне документације

Одлуке о додели уговора:

    1. Одлука о додели уговора – ГОРИВА – датум: 13.02.2019. год.

Обавештења о закљученим уговорима:

  1. Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности добара – ГОРИВА

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here