ЈНМВД – Лекови и медицински потрошни материјал, по партијама

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

у поступку јавне набавке мале вредности добара – Лекови и медицински потрошни материјал, по партијама, Партија 1. Лекови, Партија 2. Галенски препарати, Партија 3. Медицински (санитетски) потрошни материјал, Партија 4. Пелене  , ред. бр. ЈНМВД – 1.3/2019, по одлуци директора наручиоца од дана 28.01.2019. године, заведеној под дел. бр. 3067 од 29.01.2019. године –  за коју је јавни позив објављен на Порталу јавних набавки дана 31.01.2019. године.

  1.     Позив
  2.     Конкурсна документација
  3. НОВО  05.02.2019.г. – Појашњење конкурсне документације

Одлуке о додели уговора:

  1. Одлука о додели уговора – Партија 1. Лекови– датум: 13.02.2019. год.
  2. Одлука о додели уговора – Партија 2. Галенски препарати– датум: 13.02.2019. год.
  3. Одлука о додели уговора – Партија 3. Медицински (санитетски) потрошни материјал– датум: 13.02.2019. год.
  4. Одлука о додели уговора – Партија 4. Пелене– датум: 13.02.2019. год.

Обавештења о закљученим уговорима:

  1. Обавештење о закљученом уговору –  Партија 2. Галенски препарати
  2. Обавештење о закљученом уговору –  Партија 3. Медицински (санитетски) потрошни материјал
  3. Обавештење о закљученом уговору –  Партија 4. Пелене

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here