ЈНД у отвореном поступку – Намирнице за припремање хране, по партијама – 2019.год.

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

у поступку јавне набавке добара у отвореном поступку – НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ, ПО ПАРТИЈАМА, ред. бр. ЈНД – 1.5/2019, дел. бр. 1294 од 27.03.2019.године –  за коју је јавни позив објављен на Порталу јавних набавки дана 10. 04. 2019. године.

  1.     Позив, бр. 1511 од 10.04.2019. године
  2.     Конкурсна документација, бр. 1523 од 10.04.2019. године

Одлуке о додели уговора:

  1. Одлука о додели уговора за: Партију 1 – Јаја
  2. Одлука о додели уговора за: Партију 3 – Пилеће месо
  3. Одлука о додели уговора за: Партију 4 – Јунетина, свињетина и месне прерађевине
  4. Одлука о додели уговора за: Партију 5 – Припремљена и конзервисана риба
  5. Одлука о додели уговора за: Партију 7 – Млеко и млечни производи
  6. Одлука о додели уговора за: Партију 9 – Хлеб
  7. Одлука о додели уговора за: Партију 10 – Колонијал (роба широке потрошње)

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × 4 =