Обавештење о обустави поступка ЈНМВД Постељине и душека, партија 1. Постељина

- Обавештење о обустави поступка за ЈНМВ Постељине и душека, партија 1. Постељина, Документ можете преузети овде;

Одлуке о јавној набавци постељине и душека

- Одлуку о обустави поступка за ЈНМВ Постељине и душека, партија 1. Постељина, бр. 2101 од 20.05.2016. године, преузети документ овде; - Одлуку о додели уговора...

ЈНМВУ Одржавање опреме за домаћинство и угоститељство

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140 OБЉАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ за јавну...

Јавна набавка постељине и душека

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140 ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА за подношење понуда у поступку јавне...

Најпопуларније вести

Основне информације