ЈНМВД – Горива и уља, по партијама

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

у поступку јавне набавке мале вредности добара – ГОРИВА И УЉА, ПО ПАРТИЈАМА, ред. бр. ЈНМВД – 1.2/2017 дел. бр. 17 од 11.01.2017.године –  за коју је јавни позив објављен на Порталу јавних набавки дана 20. 01. 2017. године.

  1. Позив
  2. Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације:

  1. Појашњење KД горива и уља 1
  2. Појашњење KД горива и уља 2

Oдлуке о додели уговора – 03.02.2017.године:

  1. Одлука о додели уговора, Партија 1 – Горива, бр. 485;
  2. Одлука о обустави поступка, Партија 2 – Уља и мазива, бр. 486;
  3. Одлука о обустави поступка, Партија 3 – Лож уље, бр. 487

Oбавештење о обустави поступка:

  1. Обавештење о обустави поступка за ЈНМВД – ​Горива и уља, партија 2 – Уља и мазива, партија 3 – Лож уље

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here