JНУ – Услуге одржавања рачунара, по партијама

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

OБЈАВЉУЈЕ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке услуга, преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, по одлуци наручиоца бр. 2.3/2017-401 од 31.01.2017. године.

По партијама:

1. Услуге одржавања софтвера – Slusisa;
2. Услуге одржавања софтвера – Fiposofta;
3. Услуге одржавања софтвера за електронски деловодник.

Документација:

  1. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
  2. Конкурсна документација

Одлуке о додели уговора и обустави поступка:

1. Одлука о обустави поступка, Партија 1 – Услуге одржавања софтвера – Slusisa, бр. 799;
2. Одлука о додели уговора, Партија 2 – Услуге одржавања софтвера – Fiposofta, бр. 798;
3. Одлука о додели уговора, Партија 3 – Услуге одржавања софтвера за архивски и електронски деловодник, бр. 800.

Обавештење о обустави преговарачког поступка:

  1. Обавештење о обустави преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, а у оквиру поступка – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРА, ПАРТИЈА 1. УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА – SLUSISA

Обавештења о закљученим уговорима:

  1. Обавештење о закљученом уговору – Партија 2 – Услуге одржавања софтвера – Fiposofta;
  2. Обавештење о закљученом уговору – Услуге одржавања софтвера за архивски и електронски деловодник.

 

 

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here