ЈНМВУ – Одржавање опреме за домаћинство и угоститељство, по партијама – за 2019.год.

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

у поступку јавне набавке мале вредности услуга – ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА ДОМАЋИНСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО, ПО ПАРТИЈАМА, ред. бр. ЈНМВУ – 2.3/2019, по одлуци наручиоца бр. 1823  од 30.04.2019. године, и позиву објављеном на Порталу јавних набавки дана  09.05.2019. године

  1. Позив
  2. Конкурсна документација

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × 4 =