ЈНМВР – Јавна набавкa радова на проширењу СОС сигнализације  у собама  корисника

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

у поступку јавне набавке мале вредности радова – Јавна набавкa радова на проширењу СОС сигнализације  у собама  корисника ред. бр. ЈНМВ – 3.1/2019, по одлуци наручиоца бр. 1889  од 06.05.2019. године.

  1. Позив
  2. Конкурсна документација

Обавештења:

  1. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава
  2. Обавештење о закљученом уговору

Одлуке:

  1. Одлука о додели уговора

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here