ЈНМВУ – Одржавање опреме за домаћинство и угоститељство, по партијама – за 2019.год.

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

у поступку јавне набавке мале вредности услуга – ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА ДОМАЋИНСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО, ПО ПАРТИЈАМА, ред. бр. ЈНМВУ – 2.3/2019, по одлуци наручиоца бр. 1823  од 30.04.2019. године, и позиву објављеном на Порталу јавних набавки дана  09.05.2019. године

  1. Позив
  2. Конкурсна документација

Одлуке о додели уговора:

  1. Одлука о додели уговора, партија 1 – Услуге прегледа, контроле и одржавања електричне опреме, бр. 2251;
  2. Одлука о додели уговора, партија 2 – Услуге прегледа, контроле и одржавања расхладне опреме, бр. 2252;
  3. Одлука о додели уговора, партија 3 – Услуге прегледа, контроле и одржавања кухињских и котловских гасних уређаја и УГИ, бр. 2253;
  4. Одлука о додели уговора, партија 4 – Услуге прегледа, контроле и одржавања котловског постројења, бр. 2254.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here