Поновљени поступак ЈНМВД – Горива и уља

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

у поновљеном поступку јавне набавке мале вредности добара – ГОРИВА И УЉА, ПО ПАРТИЈАМА, ред. бр. ЈНМВД – 1.9/2017 дел. бр. 3419 од 25.07.2017.године –  за коју је јавни позив објављен на Порталу јавних набавки дана 01. 08. 2017. године.

 1. Позив
 2. Конкурсна документација
 3. Појашњење конкурсне документације дел. бр. 3602 од 02.08.2017.год.
 4. Појашњење конкурсне документације дел. бр. 3603 од 02.08.2017.год.
 5. Ново: Појашњење​​ конкурсне документације за подношење понуда за јнмвд Горива и уља, по партијама, дел. бр. 3661 од 07.08.2017.год.
 6.  Обавештење о продужењу рока – од 07.08.2017.год.
 7.  Измена конкурсне документације, дел. бр. 3660 од 07.08.2017.год.​

Одлуке о додели уговора:

 1. Одлука о додели уговора – Горива и уља, Партија 2 – Уља и мазива
 2. Одлука о обустави поступка – Горива и уља, Партија 3 – Лож уље

НОВО 01.09.2017. године

 1. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 – уља и мазива,
 2. Обавештење о обустави поступка, партија 3 – лож уље.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here