JНУ – Услуге одржавања рачунара- Партија 3 – услуге одржавања софтвера за архивски и електронски деловодник – бр. 2.4/2020-1232

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

OБЈАВЉУЈЕ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

и конкурсну документацију за јавну набавку услуга 2.4/2020-1232, Услуге одржавања рачунара, партија 3. услуге одржавања софтвера за архивски и електронски деловодник, по одлуци наручиоца ред. бр. 2.4/2020-1232 од дана 13.03.2020. године, за коју су Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, као и Конкурсна документација објављени на Порталу јавних набавки дана 16.03.2020. године.

  1. Обавештење о покретању преговарачког поступка
  2. Конкурсна документација

Одлуке:

  1. Одлука о додели уговора, број 1447 од 24.03.2020. године

Обавештења:

  1. Обавештење о закљученом уговору

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here