ЈНМВУ – Услуге осигурања од незгоде и од штете или губитка – бр. 2.1./2020

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

у поступку јавне набавке мале вредности услуга – УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ОД НЕЗГОДЕ И ОД ШТЕТЕ ИЛИ ГУБИТКА, ЈНМВУ бр. 2.1./2020, а на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке дел. број 645 од 12.02.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку, број: 680 од 12.02.2020. године

  1. Позив
  2. Конкурсна документација
  3. НОВО: Одговор на питање заинтересованог лица
  4. НОВО: Обавештење о продужењу рока
  5. НОВО: Измена конкурсне документације

Одлуке:

  1. Одлука о додели уговора, бр. 1655 од 07.04.2020. године.

Обавештења:

  1. Обавештење о закљученом уговору

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here