ЈНМВУ – Одржавање опреме за домаћинство и угоститељство, по партијама – за 2020.год.

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

у поступку јавне набавке мале вредности услуга – ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА ДОМАЋИНСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО, ПО ПАРТИЈАМА, ред. бр. ЈНМВУ – 2.3/2020, по одлуци наручиоца бр. 2462  од 04.06.2020. године, и позиву објављеном на Порталу јавних набавки дана  08.06.2020. године

  1. Позив
  2. Конкурсна документација

Одлуке:

  1. Одлука о обустави поступка, партија 1 – Услуге прегледа, контроле и одржавања електричне опреме, бр. 2705 од 19.06.2020;
  2. Одлука о додели уговора, партија 2 – Услуге прегледа, контроле и одржавања расхладне опреме, бр. 2704 од 19.06.2020;
  3. Одлука о додели уговора, партија 3 – Услуге прегледа, контроле и одржавања кухињских и котловских гасних уређаја и УГИ, бр. 2703 од 19.06.2020;
  4. Одлука о додели уговора, партија 4 – Услуге прегледа, контроле и одржавања котловског постројења, бр. 2706 од 19.06.2020.

Обавештења:

  1. Обавештење о обустави поступка, партија 1 – Услуге прегледа, контроле и одржавања електричне опреме,
  2. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 – Услуге прегледа, контроле и одржавања расхладне опреме,
  3. Обавештење о закљученом уговору, партија 3 – Услуге прегледа, контроле и одржавања кухињских и котловских гасних уређаја и УГИ ,
  4. Обавештење о закљученом уговору, партија 4 – Услуге прегледа, контроле и одржавања котловског постројења.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here