ЈНД у отвореном поступку – Намирнице за припремање хране, по партијама – 2020.год.

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

у поступку јавне набавке добара у отвореном поступку – НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ, ПО ПАРТИЈАМА, ред. бр. ЈНД – 1.5/2020, дел. бр. 2309 од 25.05.2020.године –  за коју је јавни позив објављен на Порталу јавних набавки дана 02. 06. 2020. године.

 1. Позив, бр. 2417 од 02.06.2020. године
 2. Конкурсна документација, бр. 2418 од 02.06.2020. године.
 3. Појашњење конкурсне документације, бр. 2784 – од 26.06.2020. године

Одлуке:

 1. Одлука о додели уговора, партија 1 – јаја, бр. 3064 од 10.07.2020. године;
 2. Одлука о додели уговора, партија 2 – воће и поврће, бр. 3061 од 10.07.2020. године;
 3. Одлука о додели уговора, партија 3 – пилеће месо, бр. 3062 од 10.07.2020. године;
 4. Одлука о додели уговора, партија 4 – јунетина, свињетина и месне прерађевине, бр. 3063 од 10.07.2020. године;
 5. Одлука о додели уговора, партија 5 – припремљена и конзервисана риба, бр. 3054 од 10.07.2020. године;
 6. Одлука о додели уговора, партија 6 – смрзнуто воће и поврће, бр. 3055 од 10.07.2020. године;
 7. Одлука о додели уговора, партија 7 – млеко и млечни производи, бр. 3056 од 10.07.2020. године;
 8. Одлука о обустави поступка, партија 8 – кукурузно брашно, бр. 3059 од 10.07.2020. године;
 9. Одлука о додели уговора, партија 9 – хлеб, бр. 3060 од 10.07.2020. године;
 10. Одлука о додели уговора, партија 10 – колонијал (роба широке потрошње), бр. 3057 од 10.07.2020. године;
 11. Одлука о додели уговора, партија 11 – мед, бр. 3058 од 10.07.2020. године.

Обавештења:

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here