ЈНМВУ – Одржавање опреме за домаћинство и угоститељство – Партија 1 – услуге прегледа, контроле и одржавања електричне опреме

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

у поступку јавне набавке мале вредности услуга – ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА ДОМАЋИНСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО, партија 1 – услуге прегледа, контроле и одржавања електричне опреме, ред. бр. ЈНМВУ – 2.5/2020, по одлуци наручиоца бр. 2803  од 29.06.2020. године, и позиву објављеном на Порталу јавних набавки дана  30.06.2020. године.

  1. Позив
  2. Конкурсна документација

Одлуке:

  1. Одлука о додели уговора, бр. 3047 од 10.07.2020. године

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here